• बाढी उत्थानशील पोर्टल

    बाढी उत्थानशील पोर्टल बाढी उत्थानशिलता सम्बन्धि ज्ञानहरु र बाढीजन्य विपद् न्यूनिकरणका प्रविधिका बारेमा जानकारी लिनसकिने नविनतम प्रयास हो । आवश्यकता अनुसार बाढीजन्य विपद् सम्बन्धि ज्ञान र जानकारीहरु संगठीत गरी कार्यान्वयनकर्तासम्म पुर्याउन बाढी उत्थानशील पोर्टल प्रयासरत छ।

  • 1

विशेष सामग्रीहरु

  • 1

तपाईं के जान्न चाहनुहुन्छ ?

सम्पर्कमा रहनुहोस्