गृहपृष्ठ

  • नेपाल बाढी उत्थानशीलता पोर्टल

    नेपाल बाढी उत्थानशीलता पोर्टल

    बाढी उत्थानशील पोर्टल, बाढी उत्थानशीतासम्बन्धी ज्ञान र बाढीजन्य विपद् न्यूनीकरणका प्रविधिका बारेमा जानकारी लिनसकिने नवीनतम प्रयास हो । आवश्यकताअनुसार बाढीजन्य विपद्सम्बन्धी ज्ञान र जानकारीहरू सँगठित गरी कार्यान्वयनकर्तासम्म पुर्याउन बाढी उत्थानशील पोर्टल प्रयासरत छ ।

    Uncaught exception: Call to undefined method WP_Translations::translate_entry()