आकस्मिक झोला कसरी तयार पार्न सकिन्छ?

विपद्को समयमा र विपद्को पश्चात आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु आकस्मिक झोलामा भण्डारण गरिनुपर्दछ । विपद् पूर्वतयारीको प्रमुख कार्यको रुपमा आकस्मिक झोलाको तयारी पनि पर्दछ । आकस्मिक झोलामा कम्तिमा तीन दिनको लागी खाना र पानीका साथै प्राथमिक उपचार सामाग्री, टर्च, रेडियो जस्ता अन्य आवश्यक सामाग्रीहरु समावेश गरिनुपर्दछ । आकास्मिक झोला तयार गर्न तल दिइएको सामाग्रीहरु सहयोगी हुनसक्छन ।

Embed Code

Copy the given code snippet and paste in your website where you want to place our collection items

<iframe src="https://floodresilience.net.np/widget?module_id=153&tmpl=component&showembed=no&descsize=14&desclength=300" height="450" width="450" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>
How to prepare an emergency kit bag

How to prepare an emergency kit bag

This technical brief draws on these external sources, and is intended as a...

Prepare for Emergencies Now: Information to Get Ready

Prepare for Emergencies Now: Information to Get Ready

This framework is designed to launch a process of learning about citizen...

तपाईं के जान्न चाहनुहुन्छ ?