बाढीको प्रकोप हुने ठाँउमा खानेपानीका स्रोतहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?

बाढी आएको समयमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अत्यन्त असुरक्षित मानिने खानेपानीको समस्याबाट बच्न बाढी प्रकोप बढी हुने क्षेत्रमा सुरक्षित खानेपानीको संरचना निर्माण गर्नुका साथै खानेपानी उपभोग योग्य बनाउने उपायबारे जनमानसमा सचेतना फैलाउनुपर्ने आश्यकता ठहरिन्छ । बाढीको समयमा गाउँघरमा खानेपानीको लागि निर्माण गरिएका चापाकल तथा ईनारहरू डुबानमा पर्ने हुँदा त्यसबाट निस्कने पानी प्रदूषित हुनगई जनमानसमा महामारी फैलने खतरा बढ्छ । यस्तो अवस्थामा शुद्घ र सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न बाढीको प्रकोप बढी हुने क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर डिजाइन गरिएको उच्च चापाकलको निर्माण गर्नका साथै साबिक ईनार वा चापाकलको उचित सुधार तथा व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

खानेपानीका स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्न तल दिइएको सामाग्री सहयोगी हुनसक्छ।

Embed Code

Copy the given code snippet and paste in your website where you want to place our collection items

<iframe src="https://floodresilience.net.np/widget?module_id=221&tmpl=component&showembed=no&descsize=14&desclength=300" height="450" width="450" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>
बाढीको प्रकोप हुने खानेपानीका स्रोतहरुको व्यवस्थापन

बाढीको प्रकोप हुने खानेपानीका स्रोतहरुको व्यवस्थापन

यस प्राविधि ज्ञानमा खानेपानी शुद्धिकरण कसरी गर्नुका साथै खानेपानीका स्रोत...