बाढी, पहिरोपश्चात् जोखिम न्यूनिकरणका लागि गर्नुपर्ने सामुदायिक क्रियाकलापहरू के के हुन् ?

Embed Code

Copy the given code snippet and paste in your website where you want to place our collection items

<iframe src="https://floodresilience.net.np/widget?module_id=215&tmpl=component&showembed=no&descsize=14&desclength=300" height="450" width="450" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>
बाढी जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरु (बाढी पश्चात)

बाढी जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरु (बाढी पश्चात)

यस ज्ञान सामाग्रीमा बाढी पछीको जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरुको बारेमा जानकारी दिइएको छ।

बाढी, पहिरोपश्चात् जोखिम न्यूनिकरणका लागि गर्नुपर्ने सामुदायिक क्रियाकलापहरू

बाढी, पहिरोपश्चात् जोखिम न्यूनिकरणका लागि गर्नुपर्ने...

बाढी, पहिरोपश्चात् जोखिम न्यूनिकरणका लागि गर्नुपर्ने सामुदायिक क्रियाकलापहरू