मल चर्पी (Eco-san toilet) कसरी तयार गर्न सकिन्छ र यसका फाईदाहरु के के हुन्?

मल चर्पी बाढी उत्थानशिल शोेचालय हो । पानीको कम प्रयोग हुनको साथै यस शोेचालयमा मल तथा मुत्र अलग अलग  छुट्याउने व्यस्था गरिएको हुन्छ । यस शोेचालयमा मललाई जमिनको सतह भन्दा माथी स‍ङ्कलन गरिने भएको हुदा यसले  जमिनमुनीको पानीलाई प्रदुषित हुन दिदैन ।

मल चर्पी को बारेमा अधिक जानकारीकोलागी तल दिइएको सामाग्री सहयोगी हुनसक्छ।

Embed Code

Copy the given code snippet and paste in your website where you want to place our collection items

<iframe src="https://floodresilience.net.np/widget?module_id=216&tmpl=component&showembed=no&descsize=14&desclength=300" height="450" width="450" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>
Flood Resilient Sanitation : West Champaran Gandaki River Basin, India [Info-graphics] (2017)

Flood Resilient Sanitation : West Champaran Gandaki River...

ICIMOD along with its partners Megh Pyne Abhiyan (MPA) and Water Action (WA), is piloting Eco-San...

Training Manual for Eco-Toilet Construction

Training Manual for Eco-Toilet Construction

This document is a manual covering the different designs of eco-san toilet from Bangladesh.