[NTV] नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनमा के कस्ता प्रयास भइरहेको छ त ?

सेप्टेम्बर 28, 2020

स्रोत : वाचडग मिडिया

विपद्को क्षेत्रमा एकिकृत रुपमा काम गर्न प्राधिकरण गठन गरिएपनि आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति अभावले अपेक्षित काम हुन सकेको छैन । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धीको विशेष श्रव्यदृश्य सामग्री ।

 

भाग–६१६