Embed Code

Copy the given code snippet and paste in your website where you want to place our collection items

<iframe src="https://floodresilience.net.np/index.php?option=com_selecteditems&view=iframemodule&module_id=187&dspace_id=&tmpl=component&showembed=no&descsize=14&desclength=300" height="450" width="450" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>

समुदायको बाढी उत्थानशीलता मापन: ढाँचा एवम् उपकरणबारे आधारभूत जानकारी

समुदायको बाढी उत्थानशीलता मापन (Flood Resilience Measurement for Communities - FRMC) उपकरणको निर्माण जुरिच इन्सुरेन्सले सन् २०१३ मा गरेको हो। यो उपकरणलाई उत्थानशिलता मापन बिशेषगरी समुदायको बाढी उत्थानशिलता मापनका क्षेत्रमा एउटा नविनतम प्रयोग रुपमा लिन सकिन्छ। यो उपकरणको प्रयोगले समुदायको बाढी...

बाँच्नका लागि समयमै सुचना

यस भिडियोमा बाढी पूर्वसुचना प्रणालीले जनधनको क्षति कम गर्न खेलेको भूमिका देखाउन खोजिएको छ। नेपालमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जल तथा मौसम बिज्ञान बिभागले देशका विभिन्न नदीनालाहरुमा बाढी पूर्वसुचना प्रणाली संचालन गर्दै आएको छ र यस अभियानमा प्राक्टिकल एक्शन सुरुवाती चरण...

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८-२०३०

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्था मुताबिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको मिति २०७५/०३/०४ को निर्णयानुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८-२०३० प्रकाशन गरिएको हो । विपद् व्यवस्थापनका वहुपक्षीय आयामहरुलाई मध्यनजर गर्दै कुशल...

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्था मुताबिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको मिति २०७५/०३/०४ को निर्णयानुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ प्रकाशन गरिएको हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दिर्घकालिन नीतिगत व्यवस्था...

डेस्मोडियम हेज खेती प्रविधि

डेस्मोडडयम हेज एक कोषे घाँस बाली हो । यसलाई रोशनी नामले पनि चिननन्छ । यो घाँस स्वादीलो हुनाको साथै पोषिलो पनि हुन्छ र एक पटक लगाए पछि २—३ वर्षसम्म उत्पादन लीन सकिन्छ । यो घाँस खेतबारीको डाँडा कान्ला, भिरालो तथा सिमान्तकृत जमिनहरुमा भूसंरक्षणको लागी र बारमा लगाउनको लागि उपयूक्त हुन्छ । यो घाँस...

डेस्मोडियम हेज खेती प्रविधि

डेस्मोडडयम हेज एक कोषे घाँस बाली हो । यसलाई रोशनी नामले पनि चिननन्छ । यो घाँस स्वादीलो हुनाको साथै पोषिलो पनि हुन्छ र एक पटक लगाए पछि २—३ वर्षसम्म उत्पादन लीन सकिन्छ । यो घाँस खेतबारीको डाँडा कान्ला, भिरालो तथा सिमान्तकृत जमिनहरुमा भूसंरक्षणको लागी र बारमा लगाउनको लागि उपयूक्त हुन्छ । यो घाँस...

अम्रिसो खेती प्रविधि

अम्रिसो स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने बहुवर्षीय, बहुउपयोगी घाँस हो । यो घाँस एकपटक लगाएपछि १० देखि १५ वर्षषसम्म पछन हरियो घााँसको उत्पादन लिन सकिन्छ। यसको फूलको झुप्पाबाट कुचो बनाइन्छ भने स्याउला गाईबस्तुको आहाराको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । साथै पशुले नखाने डाँठबाट उच्च कोटीको कागत बनाउन सकिन्छ । यस...

अम्रिसो खेती प्रविधि

अम्रिसो स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने बहुवर्षीय, बहुउपयोगी घाँस हो । यो घाँस एकपटक लगाएपछि १० देखि १५ वर्षषसम्म पछन हरियो घााँसको उत्पादन लिन सकिन्छ। यसको फूलको झुप्पाबाट कुचो बनाइन्छ भने स्याउला गाईबस्तुको आहाराको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । साथै पशुले नखाने डाँठबाट उच्च कोटीको कागत बनाउन सकिन्छ । यस...

कक्सफुट खेती प्रविधि

कक्सफुट समशितोष्ण तथा शितोष्ण जलवायुमा हुने पोषिलो बहुवर्षीय घााँस हो । यसको खेती नेपालमा १५०० मीटर उँचाइ देखी ४००० मीटर उँचाइसम्म पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो घाँस उच्च लेकाली भेगको लागि अत्यन्त उपयोगी सावित भएको छ । यो घाँस मुलायम, पोषिलो हुने हुनाले पशुले रुचाएर खाने तथा बाह्रै महिना...

कक्सफुट खेती प्रविधि

कक्सफुट समशितोष्ण तथा शितोष्ण जलवायुमा हुने पोषिलो बहुवर्षीय घााँस हो । यसको खेती नेपालमा १५०० मीटर उँचाइ देखी ४००० मीटर उँचाइसम्म पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो घाँस उच्च लेकाली भेगको लागि अत्यन्त उपयोगी सावित भएको छ । यो घाँस मुलायम, पोषिलो हुने हुनाले पशुले रुचाएर खाने तथा बाह्रै महिना...

ब्लु पेनिक खेती प्रविधि

ब्लु पेनिकलाई जाएन्ट पेनिक पनि भनिन्छ । यो झट्ट हेर्दा नेपियर जस्तै देखिन्छ तथा नेपियर खेती गर्न सकिने स्थानमा यसको खेती सजिलैसँग गर्न सकिन्छ । यस ज्ञान सामग्रिमा ब्लु पेनिक खेती प्रविधि बारेमा जानकारीहरु समावेश गरिएको छ।

ब्लु पेनिक खेती प्रविधि

ब्लु पेनिकलाई जाएन्ट पेनिक पनि भनिन्छ । यो झट्ट हेर्दा नेपियर जस्तै देखिन्छ तथा नेपियर खेती गर्न सकिने स्थानमा यसको खेती सजिलैसँग गर्न सकिन्छ । यस ज्ञान सामग्रिमा ब्लु पेनिक खेती प्रविधि बारेमा जानकारीहरु समावेश गरिएको छ।

जैविक तटबन्धनमा भटमासे खेती प्राविधि

भटमासे (Flemingia macrophylla) एक बहुपयोगी डालेबुट्रयान घााँस हो । नेपालमा स्थानीय रुपमा यसका केही जातहरु पाइन्छ । यसको उन्नत जातको बोट करिब २ मिटरसम्म अग्लो र धेरै हाँगाबिँगा भएको झाडीजस्तो बुट्यान हुन्छ । यसको पातमा १५–२४ प्रततशत सम्म कच्चा प्रोटटन पाइनुका साथैयसको स्याउला पशुहरुले मन पराएर...

जैविक तटबन्धनमा भटमासे खेती प्राविधि

भटमासे (Flemingia macrophylla) एक बहुपयोगी डालेबुट्रयान घााँस हो । नेपालमा स्थानीय रुपमा यसका केही जातहरु पाइन्छ । यसको उन्नत जातको बोट करिब २ मिटरसम्म अग्लो र धेरै हाँगाबिँगा भएको झाडीजस्तो बुट्यान हुन्छ । यसको पातमा १५–२४ प्रततशत सम्म कच्चा प्रोटटन पाइनुका साथैयसको स्याउला पशुहरुले मन पराएर...

कन्दमूल खेती/ओल खेती प्रविधि

ओल एक कन्दमूल हो । नेपालमा यसका बिभिन्न जंगली जातहरु पाइन्छ । ओलका केही स्थानीय जातहरु खान अयोग्य हुन्छन भने केही खेती गरेर खाने चलन पनि छ । तराईमा यसको बिशेष महत्व छ । नेपाली िाषमा यसलाइ बाँको वा काँच भनेको पनि पाइन्छ भने तराई क्षेत्रमा ओल भनेर चिनिन्छ । स्थानीय जातहरु स्वादिलो भए पनि कोक्याउने...

कन्दमूल खेती/ओल खेती प्रविधि

ओल एक कन्दमूल हो । नेपालमा यसका बिभिन्न जंगली जातहरु पाइन्छ । ओलका केही स्थानीय जातहरु खान अयोग्य हुन्छन भने केही खेती गरेर खाने चलन पनि छ । तराईमा यसको बिशेष महत्व छ । नेपाली िाषमा यसलाइ बाँको वा काँच भनेको पनि पाइन्छ भने तराई क्षेत्रमा ओल भनेर चिनिन्छ । स्थानीय जातहरु स्वादिलो भए पनि कोक्याउने...

प्रतिकूल समयमा पशु आहारका लागि गाजो/ हे बनाउने प्रविधि

नेपालको हिमाली जिल्लाहरुमा हिँउदको समयमा हिँउ परेका बेलामा तथा तराईका जिल्लाहरुमा बर्षातको समयमा बाढी आएको बेला पशुहरु चरनमा जान सक्दैनन् । तसर्थ उक्त समयमा पशुहरुलाई आहाराका लागि अभाव हुने मौसम अगावै सुक्न लागेको घाँस चरन क्षेत्रबाट काटेर भण्डारण गरी राखेर खुवाउने गरिन्छ । यसरी अभावको समयमा...

प्रतिकूल समयमा पशु आहारका लागि गाजो/ हे बनाउने प्रविधि

नेपालको हिमाली जिल्लाहरुमा हिँउदको समयमा हिँउ परेका बेलामा तथा तराईका जिल्लाहरुमा बर्षातको समयमा बाढी आएको बेला पशुहरु चरनमा जान सक्दैनन् । तसर्थ उक्त समयमा पशुहरुलाई आहाराका लागि अभाव हुने मौसम अगावै सुक्न लागेको घाँस चरन क्षेत्रबाट काटेर भण्डारण गरी राखेर खुवाउने गरिन्छ । यसरी अभावको समयमा...

पशु आहारका लागि कककुयु खेती प्रविधि

किकुयु बहुवर्षीय चरनको लागि उपयूक्त हुने घाँस हो। यस जातिको घाँसको नेपालमा सन्१९६० तिर जिरीमा परीक्षण गरिएको थियो । हाल यो घाँस जिरी क्षेत्रमा प्राकूतिक रूपमा उम्रने र फैलने गर्छ । अति चरचरन क्षेत्रमा पनि यो फस्टाउने गर्छ र बाह्रै महिना टुसाई रहने भएिकोले चरन खर्कहरुका लागी अतिनै उपयुक्त...

पशु आहारका लागि कककुयु खेती प्रविधि

किकुयु बहुवर्षीय चरनको लागि उपयूक्त हुने घाँस हो। यस जातिको घाँसको नेपालमा सन्१९६० तिर जिरीमा परीक्षण गरिएको थियो । हाल यो घाँस जिरी क्षेत्रमा प्राकूतिक रूपमा उम्रने र फैलने गर्छ । अति चरचरन क्षेत्रमा पनि यो फस्टाउने गर्छ र बाह्रै महिना टुसाई रहने भएिकोले चरन खर्कहरुका लागी अतिनै उपयुक्त...

सम्बन्धित सामग्रीहरु

No docs.

प्रश्न सोध्नुहोस्