शब्दावली

तल प्रस्तुत गरिएका परिभाषाहरूले एफ.आर.एम.सी (Flood Resilience Measurement for Communities) मा यी शब्दहरू कसरी प्रयोग गरिन्छन् भन्ने देखाउँछन्। यु.एन.आई.एस.डी.आर शब्दावली सहित विभिन्न स्रोतबाट जुरिच बाढी उत्थानशीलताका साझेदार संस्थाहरूद्वारा तयार पारिएका परिभाषा याहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्।

  प्रतिकृया दिनुहोस   

प्रतिकृया