प्रतिकृया (0)

शब्दावली

तल प्रस्तुत गरिएका परिभाषाहरूले एफ.आर.एम.सी (Flood Resilience Measurement for Communities) मा यी शब्दहरू कसरी प्रयोग गरिन्छन् भन्ने देखाउँछन्। यु.एन.आई.एस.डी.आर शब्दावली सहित विभिन्न स्रोतबाट जुरिच बाढी उत्थानशीलताका साझेदार संस्थाहरूद्वारा तयार पारिएका परिभाषा याहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्।
लेखक: Zurich Flood Resilience Alliance
भाषा: Nepali
प्रकाशक: ZFRA
प्रकाशित मिती: October 2019

प्रतिकृया दिनुहोस

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ


प्रतिकृया

प्रतिकृया (0)

शब्दावली

नीचे दी गई परिभाषाएं बताती हैं कि ये शब्द समुदाय िे किए बाढ़ उत्थानशीि मापन (FRMC) में किस प्रिाि उपयोग किए गए हैं। UNISDR िे शब्दाविी सकहत कवकभन्न श्रोतो से ज्यूरिख बाढ़ उत्थानशीि गठबंधन ( Zurich Flood Resilience Alliance ) साझेदािों द्वािा परिभाषाएँ कविकसत िी गई हैं।
लेखक: ZFRA
भाषा: Other
प्रकाशक: ZFRA
प्रकाशित मिती: September 2019

प्रतिकृया दिनुहोस

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ


प्रतिकृया

प्रश्न सोध्नुहोस्