Early Warning for floods (बाढीका लागि पूर्व सुचना)

यस भिडियोले department for Humanitarian Aid and Civil Protection of the European Commission (ECHO) को आर्थिक सहयोगमा Mercy Corp, Oxfam and Practical Action बाट संयुत्त रुपमा संचालन भएको "SAFER Nepal- Strengthening Actions for Fostering Resilience through Early Warning and Risk Sensitive Planning in Nepal" परियोजनाको पूर्व सुचनाका क्रिर्याकलापलाई देखाएको छ।

  प्रतिकृया दिनुहोस   

प्रतिकृया

सम्बन्धित सामग्रीहरु

प्रश्न सोध्नुहोस्